ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS
Név:
Email:

Székely történelmi zászlók

1. A székely ispán zászlaja a XV. századból

Jellegzetes középkori banier típusú zászló. Mivel a székely ispánok zászlajáról nem maradt fenn hiteles korabeli zászlóábrázolás, analógiák alapján készült. Hasonló típusú zászlót láthatunk a Pál apostol (Saul) megtérése c. falképen a székelyderzsi unitárius vártemplomban.
A vörös (a kor hadi zászlainak klasszikus színe) színű zászló elő- és hátlapján látható címer is elméleti rekonstrukció, s Vízaknai Miklós székely alispán (1460) címere (koronából növekvő páncélozott kar, amely kardot tart) és a bögözi református templom gyámkövébe faragott ún. régi székely címer (koronából növekvő páncélozott kar, amely kardot tart, a kardon szív és medvefej) alapján készült.

2. Marosvásárhely Mátyás király korabeli zászlaja

Zászlórekonstrukció, a kor fecskefarkú zászlótípusát idézi. A vörös színű zászló leírását Nagy Szabó Ferenc marosvásárhelyi krónikaíró Memoriáléja örökítette ránk.
Az emlékirat szerint, az 1595. évi havasalföldi hadjáratkor, a Marosvásárhely által kiállított százfős lovasság a Mátyás király adományozta szép aranyos zászló alatt vonult hadba, amely „veres vala, arannyal írott, ez vala reá írva: Jesus Nazarenus Rex Judeorum”.

3. A székely nemzet zászlaja a XVI. század elejéről

Vörös színű fecskefarkú zászló a csíksomlyói plébániatemplom XVI. század elején készült egykori szárnyas oltárának (ma a kolozsvári Szépművészeti Múzeum gyűjteményében található, leltári száma: II. 5831.) lábazati táblarészén (predella) látható régi székely címerkép (páncélozott kar, amely kardot tart, a kardon korona, szív és medvefej, a medvefej két oldalán egy ezüst növekvő holdsarló és egy hatágú aranycsillag) alapján készült el. A zászló színe megegyezik a címerpajzs felületének, vagyis a címer mezejének színével.

4. Székelyudvarhely zászlaja a XVII. század elejéről

Arany sávval szegett kék mezejű, csúcsos végű zászló. Elő- és hátlapján Székelyudvarhely városának címere, valamint székely jelképek (növekvő ezüst holdsarló és hatágú aranycsillag). A zászló képe Hans von Aachen (1552, Köln – 1615), német festő (aki Prágában, II. Rudolf császár udvarában is dolgozott), azon művén maradt fenn, amelyet a goroszlói csata (1601. aug. 3) allegorikus ábrázolásának szánt.

5. Székely Mózes kornétája

Fecskefarkú lovassági zászló (kornéta). Két egyenlő szélességű kék és egy szélesebb fehér vízszintes sávból áll, rajta a Z. M. (Zekel Moses) monogram. A zászló ábrázolása Hans von Aachen (1552, Köln – 1615) német festőnek a Radu Şerban vajda és Székely Mózes közti ütközetről (Brassó, 1603. júl. 17.) festett allegorikus képén, valamint egy, a Drezdai Királyi Könyvtárban őrzött, a XVII. század elején készült zászlókódexben maradt fenn.

6. Székely gyalogsági zászló 1601-ből

Nagyméretű fehér zászló, elő- és hátlapján székely jelképekkel (páncélozott kar, amely kardot tart, a kardon medvefej és szív, a szív egyik oldalán növekvő arany félhold, a másikon hatágú arany csillag). A zászló ábrázolása egy, a Drezdai Királyi Könyvtárban őrzött zászlókódexben maradt fenn, amelyet Puchner György, a szász választófejedelem egyik mérnökkari tisztje készített 1601-ben.

7. Lovassági zászló székely jelképekkel a XVII. század elejéről

Fecskefarkú lovassági zászló, két egyenlő szélességű fehér és egy kissé szélesebb kék vízszintes sávból áll. Az utóbbin két nyolcágú arany csillag közt egy ezüst, fogyó ezüst holdsarló látható. A zászló ábrázolása Hans von Aachen (1552, Köln – 1615), német festőnek a Radu Şerban vajda és Székely Mózes közti ütközetről (Brassó, 1603. júl. 17.) festett allegorikus képén maradt fenn.

8. Gyalogsági zászló székely jelképekkel a XVII. század elejéről

A gyalogsági zászló három egyenlő szélességű, kék–fehér–kék vízszintes sávból áll. A fehér sávon székely jelképek (két nyolcágú arany csillag, arany félhold), valamint egy arany András-kereszt látható. A zászló rekonstrukciója korabeli ábrázolás után készült, amely egy, a XVII. század elején íródott, s a Drezdai Királyi Könyvtárban őrzött zászlókódexben maradt fenn.

9. Csíkszék zászlaja a XVII. század elejéről

A templomi zászlókra emlékeztető bíbor színű zászlón a Golgota, vagyis a keresztre feszített Jézus Krisztus látható, a kereszt lábánál jobbról Mária, balról János apostol alakjával. A zászlón lévő csillag és holdábrázolások székely eredetre vallanak. Ezt a zászlót Mika Sándor történész Csíkszék zászlajaként határozza meg. A zászló korabeli ábrázolása, egy 17. század elején készült, s a Drezdai Királyi Könyvtárban őrzött zászlókódexben maradt fenn.

10. Udvarhelyszék zászlaja 1601-ből

Kék szegélyű gyalogsági zászló zöld mezejében a jeruzsálemi kereszthez hasonló elrendezésű öt kereszttel. A középső latin kereszt fehér, a sarkokban levő görög keresztek vörös színűek. A zászló ábrázolása abban a Drezdai Királyi Könyvtárban őrzött zászlókódexben maradt fenn, amelyet Puchner György mérnökkari tiszt készített 1601-ben. Mika Sándor ezt a zászlót Udvarhelyszék zászlajának tartja, alighanem joggal, ugyanis Udvarhelyszék régi pecsétjének felzetes lenyomatán (egy 1703. évi okiraton) szintén öt kereszt látható, hasonló elrendezésben.

11. Sepsiszentgyörgy forradalmi lobogója 1848-ból

A háromszínű, piros-fehér-zöld zászló, egy, a Székely Nemzeti Múzeumban őrzött zászló (Ltsz. 1887) kicsinyített mása. E zászló közepén Magyarország koronás címere látható.
A címert oldalról két zöld levelű olajág öleli közre. Piros sávján, a következő, piros-fehérzöld betűkből kialakított felirat olvasható: „S. SZ. GYÖRGY VÁROS”. Ugyancsak a piros sávban Háromszék címerében is fellelhető jelképek láthatók: a sugaras Nap, három csillag és a Hold. A zöld sávban a zsinórral varrott „18 – 48”-as évszám van.

12. 1848-as városfalvi nemzetőrzászló

A piros-fehér-zöld zászló az 1990-ben előkerült, jelenleg a városfalvi (Hargita megye) unitárius templom karzatán őrzött nagyméretű (hossza 1,60 m, szélessége 1,26 m, sávjai 42 cm szélesek) negyvennyolcas zászló mintájára készült, amely 1990-ben került elő.
A nemzeti színű zászlórúdra erősített trikolor fehér sávjára, középen, piros fonallal az 1848-as évszám van hímezve.

13. 1848-as oklándi toborzózászló

E háromszínű negyvennyolcas zászló, annak a piros-fehér-zöldre festett rúdra erősített „gonfanon” típusú zászlónak a hű másolata, amely valószínűleg lovassági toborzózászló volt, s amelyet ma az oklándi (Hargita megye) unitárius templomban, tölgyfa keretes üvegtározóban őriznek. Méretei: 1 m hosszú, 50 cm széles. A zászló egyenlő szélességű sávjain festett évszám látható, a piros sávon zöld 1-es, a fehér sávon vörös 84-es, a fehér sávon fehér 8-as, azaz: 1848.
Restaurálását a Magyar Nemzeti Múzeumban végezték, Gedai István igazgatósága alatt 1997 nyarán.

14. A Kossuth szabadcsapat székely címeres zászlaja

Jellegzetes 1849-es honvéd lovassági zászló, fehér alapján körbefutó, egyenlő szárú háromszögekből álló piros-zöld éksor, azaz farkasfogdíszítés. Előlapján a korona nélküli magyar kiscímer, hátoldalán pedig a székely címer, vagyis kék mezőben jobbról sugárzó arany nap, balról a növekvő ezüst holdsarló látható. E zászlórekonstrukció Hampel József leírása alapján készült.

15. Udvarhely vármegye zászlója 1907-ből

Arannyal és kékkel vágott fecskefarkú (doppelstander) selyemzászló. A zászlót aranyozott rojt szegélyezi. Mindkét oldalára Udvarhely vármegye színes – 1757-ben Mária Teréziától nyert - címere látható, fölötte, az arany selyemanyagon kék betűs felirat: “UDVARHELY VÁRMEGYE”. A zászlórekonstrukció archív fotó és korabeli leírás alapján készült el.

16. A Székely Hadosztály zászlaja 1919-ből

Az első világháború végén létrehozott Székely Hadosztály zászlaja fehér alapú egylapos zászló, a fehér alapján körbefutó, egyenlő szárú háromszögekből álló piros-zöld éksor, azaz farkasfogdíszítéssel. A zászlólapon székely jelképek, sugárzó aranynap és növekvő ezüst holdsarló. A zászlórekonstrukció archív fotók alapján készült el.

17. Gyergyószentmiklós zászlaja 1941-ből

Gyergyószentmiklós városának zászlaja kobaltkék selyemzászló. Rajta székely jelképek (a fogazott arany napkorong és növekvő arany holdsarló) láthatók. Rekonstrukciója korabeli ábrázolás alapján készült el.
HU | RO